Kehitys|oppiminen

HY Avoin 2005 | Aikuiskasvatustiede

HOPS ja keskustelu  Oppimistehtävät  PA1  PA2  PA3  PA5  PA6  PA7  Ref PA2  Ref PA4  Ref PA5  Ref PA6

Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu|ammatillisen opettajan tutkinto

OLORA – ongelmalähtöinen rakennusautomaatio-oppiminen AOKK 2006

Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu|näyttötutkintomestarin tutkinto

HOPS  Oppimistehtävä 1  3  4  Kehittämishankeraportti  Tiivistelmä  Esitys

Helsingin yliopisto, CRADLE|Aikuiskasvatuksen ja työn kehittämisen maisteriohjelma

0 Valintakoe perustui artikkeliin  www.helsinki.fi/ktl/opiskelu/tt_mo_artikkeli_2008.

Huhtanen 2008 julkaisusta Miettinen Virkkunen 2006

Yhteenveto tulkinta ja short abstract artikkelista Miettinen Virkkunen 2006

1 Orientointi maisteriohjelmaan ja työn kehittämiseen

ATMO suunnitelma 020908  Kehittävä työntutkimus OT2  OT3  OT4  Kirjallisuusessee  Haastatteluessee

 

2  Työhön liittyvän oppimisen teoriaperusta  2_1 Oppimisteoriat OT 1 2 3 

2_2 Organisaation oppiminen  2_4 Oppimisen dok ja praktikum teksti  2_4 Taulukko

3 Työn, organisaatioiden ja teknologian muutos

3_1 Freeman Louca  3_1 Finansialisaatio  3_1 Työläisestäkö tietäjä – essee informatisoitumisesta 

3_1 Miten sovellan graduuni  3_2 Castellsin ja Benklerin verkostoyhteiskuntakäsitteiden erot

3_2 Käsityksiä tieto- ja informaatioyhteiskunnasta

4 Työn kehittämisen ja tutkimisen menetelmät ja tutkimussuunnitelma

4_1 Työn kehittämisotteet OT1  OT2  OT3  OT4  Loppuraportti  4_2 Tutkimussuunnitelma

4_3 Aineiston analyysi  4_4 Muutoslaboratorio

5 Sisältöaluekohtaiset opinnot 

HRD and Strat Management TTU sisallot  HRD and Strat Management TTU korvaavuus

Gradu

Isannoitsija ja ilmastonmuutos Helsingin yliopisto pro gradu 2010 1_41

Isannoitsija ja ilmastonmuutos Helsingin yliopisto pro gradu 2010 42_94

Aalto-yliopisto|tuotantotalous|työpsykologia ja johtaminen

Fasilitointi

Strategiset verkot ja johtaminen julkinen

Nonaka et Takeuchi

Tu-0.3100 Entäpä jos… Ideoiden abduktiivinen kehittely tutkimusprosessin olennaisena osana

Tu-0.3100 Johd tieteenfilosofiaan loppuessee

TU-Z socio-Technical Systems Paradigm Essee

Organisaation kehittäminen Ako-53.1210 essee

Tu-53.1330 Organisaationlaajuisten oppimistarpeiden selvittäminen

Tu-53.1330 Oppiminen ja oppimisympäristöt posteri

Tu-53.1350 Tyoryhmien sisaiset konfliktit ja niiden yhteys jasenten tuloksellisuuteen ja hyvinvointiin

Ako-53.1104 Rakennusten käytön energiatehokkuuden muutosjohtaminen

Tu-53.1250 Hyvinvointi ja kuormittuminen työorganisaatiossa

25280M_essee_huhtanen_pertti_tu531150 300512

Pafos Classic 39 2012

Leave a Reply